MỞ CỬA PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Ngày đăng: 03/05/2020

SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ VÌ DỊCH COVID-19, ẨM THỰC BÀU BÀNG SẼ MỞ

CỬA PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TỪ NGÀY 04/05/2020.

RẤT MONG SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH! 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Bài viết liên quan