Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ!

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ!

Ngày đăng: 14/01/2020

Nhà Hàng ẨM THỰC BÀU BÀNG cần tuyển Nhân viên phục vụ Nam/ Nữ.

Ẩm thực Bàu Bàng

Thực đơn